Køreplaner for 2016/2017

Vi kører for Midttrafik / Skanderborg Kommune

Cambus 311: Gl. Rye - Ry - Skanderborg kl. 7.07 - 7.44

Duplerings Bus 330: Veng - Skanderborg kl. 7.14 - 7.50

Duplerings Bus 309: Skanderborg, Stilling, Jeksen, Stjær, Skovby, Galten kl. 14.10-14.45

Combus 311: Skanderborg - Ry kl. 15.35 - 15.58

 

Cambus  311 køreplan 

https://www.midttrafik.dk/koereplaner/regionalbusser,-lokalbusser-og-teletaxa/helaarskoereplaner/311-(silkeborg)-glarbo-ry-skanderborg-(incl-teletaxa)/koereplan-rute-311 

Duplerings Bus 309 køreplan 

https://www.midttrafik.dk/koereplaner/regionalbusser,-lokalbusser-og-teletaxa/helaarskoereplaner/309-skanderborg-stilling-jeksen-stjaer-skovby-galten-(herskind)/koereplan-rute-309 

Duplerings Bus 330 køreplan 

https://www.midttrafik.dk/koereplaner/regionalbusser,-lokalbusser-og-teletaxa/helaarskoereplaner/330-skanderborg-haarby-veng-nr-vissing-laasby/koereplan-rute-330 

Følg os på Facebook !!

Med venlig hilsen
Ry Bussen
Lars Søndergård og c/o