Salgs- og leveringsbetingelser for Ry Bussen v/Lars Søndergård

Betingelserne gælder for kørsel med Ry Bussen, eller dennes underleverandører. Pris og specifikationer for kørslen fremgår af ordrebekræftelsen. Er der andre ønsker/ændringer, kontakt os da venligst inden turen, så vil vi forsøge at opfylde jeres ønske(r).

Udgifter til forplejning, (kaffe/te mv.) guide, planlægning, bro, færgeoverfart, parkering, vejskat osv. tillægges fakturaen.

Vi har ingen miljøtillæg, faktura gebyr, hos os kan jeg trygt bestille og afbestille en bustur/udflugt. Ved afbestilling på dagen, kan der forekomme et gebyr, eller fuldbetaling, afhængig af turen/afstand og om chaufføren er på vej. Hvis kunden under kørslen ønsker ændringer, som forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelse, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid. Hvis der under kørslen opstår forsinkelser, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.Ved flerdageture, uden andet er aftalt, sørger kunden for indkvartering i værelse enkelt og bespisning af chaufføren(e), alternativt påføres udgiften fakturaen.

Momsen på udlands tur af procent ud fra momsen i det pågældende land, pr. kørt km.

Kunden har ansvaret for, at deltagerne i transporten ikke forårsager skade på bilen. Hvis dette sker, vil udgiften til udbedring af skaden tillægges fakturaen.

Evt. beskadiget bagage/private ejendele dækkes af ejerens private rejseforsikring.

Kunden har ansvaret for, at deltagerne i transporten ikke indtager rødvin / kakao eller er årsag til udvendig rengøring af bilen. Hvis dette sker, vil udgiften til rengøring tillægges fakturaen.

Kunden er ansvarlig for at gæsterne medbringer gyldigt pas & dokumenter i håndbagagen. (Passagerliste i henhold til GDPR) Hvis kørsel er med gods nationalt og internationalt gælder den til enhver tid gyldige CMR-lovgivning.

Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, hvis der ikke foreligger anden aftale. Herefter forventes 2% pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr på kr. 120,00 + moms. Der tages forbehold for fejl i pris, aftaler mm.

Glemte sager vil efter udført kørsel blive indleveret til selskabets kontor, 8680 Ry, hvor de kan afhentes inden 8 dage efter endt kørsel. Ry Bussen hæfter ikke for glemte sager.

Hvis der under kørslen skulle opstå situationer, som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, er kunden velkommen til straks at kontakte Ry Bussen på vagttelefon 86891231.

Reklamation over kørsel skal ske skriftligt og senest 48 timer efter turens afslutning.

Salgs- og leveringsbetingelser: Vedhæftes endvidere på tilbud og ordrebekræftelsen.

Kontakt Os

Du kan altid kontakte os på telefonen på 86 89 12 31 eller via e-mail på rybussen@rybussen.dk. Ved akutte henvendelser er vores nødtelefon 22 33 46 90 tilgængelig. Vores dedikerede kontormedhjælper står klar til at assistere med bestillinger, tilbud, bekræftelser og fakturering med hurtig og effektiv service.

Udviklet af attityde.dk